Kurallar

 • Konuk Evine giriş saati  hafta içi en geç 23:00- hafta sonu 23:30 dur.
 • Kahvaltı ve yemeğin yemekhane de yenilmesi ve kantine  salonuna götürülmemesi,
 • Odanın, yatakların ve kullanılan diğer yerlerin temiz ve düzenli tutulması,
 • Konuk Evi personeline ve diğer arkadaşlara saygılı olunması,
 • Konuk Evi dahilinde yasaklanan yerlerde sigara içilmemesi,yurda alkollü gelinmemesi ve yurda alkol içecek sokulmaya çalışılmaması,
 • İdarenin haberi ve izni olmadan hangi amaçla olursa olsun,yurtta para toplanılmaması ve dergi vb. yayınların dağıtılmaması,
 • Çalışma salonunda çalışma bittikten sonra ders araç ve gereçlerinin masa üzerinde bırakılmaması,
 • Yemek saatleri dışında yemek istenilmemesi, yiyeceklerin idarenin göstereceği yerde yenilmesi ve temizliğin bizzat yapılması,
 • Yüksek sesle konuşarak, şarkı-türkü söyleyerek veya TV-radyo açarak başkalarının rahatsız edilmemesi,
 • Konuk Evinde kaçak öğrenci barındırılmaması, barındırmak isteyenlere yardımcı olunmaması.
 • Konuk Evine ait demirbaş mallara zarar verilmemesi.